In­for­mer­te ikke tomte­ei­e­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG

Vennesla kom­mu­ne plan­leg­ger park der Ei­vind­son-byg­get i sen­trum lig­ger. Tor­kild Ei­vind­son er kri­tisk til at hver­ken han el­ler fa­mi­li­en er in­for­mert.

– Vi har jo i dag en tomt til sen­trums­for­mål som vi på sikt kan byg­ge ut med lei­lig­he­ter og bu­tik­ker. End­ring til park ra­se­rer jo ver­di­en for oss. Det had­de vært greit hvis kom­mu­nen in­for­mer­te oss først, sier Tor­kild Ei­vind­son på veg­ne av fa­mi­li­en.

Han har for­søkt å med­vir­ke i den sto­re om­råde­pla­nen for sen­trum nord og har fle­re gan­ger hen­vendt seg til kom­mu­nen – uten at noe er skjedd.

– Vi har pur­ret, men ald­ri kom­met i dia­log. Dess­ver­re, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.