FAK­TA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Jan Erik Mu­stad

● Al­der: 52

● Bak­grunn: Født i Oslo, opp­vokst i

Kris­tian­sand

● Fa­mi­lie: Gift, to barn med sin kone og ett fra tid­li­ge­re for­hold

● Stil­ling: Første­lek­tor ved In­sti­tutt for frem­med­språk og over­set­ting ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der

● Ak­tu­ell: Eks­pert­kom­men­ta­tor på bri­tisk po­li­tikk og sam­funns­liv. Det er par­la­ments­valg i Stor­bri­tan­nia 8. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.