Nei til søn­dags­åpne bu­tik­ker

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN TH AN­DRE­AS­SEN, Kris­tian­sand

Kom­mu­nen må ald­ri fin­ne på å til­la­te søn­dags­åpne bu­tik­ker, gjør de det så tar de møy­dom­men på byen, og som alle vet er den ikke re­ver­ser­bar.

●● Om det blir til­latt så går de ikke til­ba­ke til slik vi har det nå, og slik vi har det nå er ut­mer­ket. Det er så dei­lig å gå i byen søn­da­ger hvor vi slip­per plin­ging fra kassa­ap­pa­ra­ter og stress, bi­ler mas­se men­nes­ker og fan­dens ol­der­mor.

Vi tren­ger den da­gen til å ta oss inn både psy­kisk og fy­sisk. Vi tren­ger den­ne da­gen, og det er vel snart det sis­te hel­li­ge som er igjen i da­gens sam­funn. Vi tren­ger det ikke kort og godt, det vi ikke har fått kjøpt på de 6 and­re da­ge­ne.

Hold på møy­dom­men, Kris­tian­by.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.