Kon­gens an­er­kjen­nel­se av hjemme­sei­ler­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN TORE ROSENDAHL, Norsk sen­ter for krigs­sei­ler­his­to­rie, Stif­tel­sen Ar­ki­vet

Fædre­lands­ven­nen had­de 1. juni et opp­slag som på en fin måte fikk fram både prø­vel­se­ne, be­tyd­nin­gen og til­fel­dig­he­te­ne rundt de sjø­fol­ke­ne som seil­te i ok­ku­per­te Nor­ge un­der kri­gen – de så­kal­te hjemme­sei­ler­ne.

●● Her ble jeg si­tert på at det var kong Olav som i en bi­set­ning kom med en vik­tig an­er­kjen­nel­se av dis­se krigs­sei­ler­ne. Det er feil. Det var kong Ha­rald som in­klu­der­te hjemme­sei­ler­ne i en takke­tale til krigs­sei­ler­ne i år 2000, da han sa føl­gen­de “De fles­te krigs­sei­le­re var i in­ter­na­sjo­nalt far­vann, men man­ge måt­te også gjø­re tje­nes­te på skip langs norske­kys­ten og i nor­disk ok­ku­pert far­vann.”

Det var få men vik­ti­ge ord, fra den per­sonen det nok var­met al­ler mest å få an­er­kjen­nel­sen fra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.