50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

2. juni 1967

● Etter at for­mid­da­gen i Bjør­ne­boe-sa­ken (Uten en tråd) var bort­kas­tet på for­ma­li­a­pro­se­dy­re be­gyn­te sa­ken med opp­les­ning av til­tale­be­slut­nin­gen. For­fat­te­ren Jens Bjør­ne­boe rede­gjor­de for sine per­so­na­lia. Gift, tre barn, års­inn­tekt 42 000. Så kom spørs­må­let «Er­kjen­ner De Dem skyl­dig?» Et en­kelt spørs­mål for alle and­re enn dik­te­re. «Man kjen­ner seg all­tid skyl­dig» de­kla­mer­te han. «Jeg er i det hele tatt i be­sit­tel­se av en mas­siv skyld­fø­lel­se. Men jeg vet ikke hva jeg skal er­kjen­ne meg skyl­dig i.» – Det drei­et seg nå egent­lig om til­tale­be­slut­nin­gen, frem­hol­der domm­mer El­stad sakt­mo­dig. – Den drei­er seg om «utuk­tig skrift». Etter min opp­fat­ning ek­sisk­sis­te­rer det ikke noe på norsk som er utuk­tig ktig – or­det bru­kes bare i iro­nisk be­tyd­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.