Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem skrev om de­tek­ti­ve­ne Dum­bo og Maske­fjes?

2. Hvil­ken so­pran var And­rew Lloyd Web­ber gift med fra 1984 til 1989?

3. Hva het den fem­te Die Hard-fil­men?

4. Hva kal­ler ar­gen­ti­ner­ne Fal­klands­øy­ene?

5. Hva he­ter det kjen­te Electro­nic Arts-fot­ball­data­spil­let som opp­da­te­res hvert år?

6. I hvil­ken po­pu­lær ame­ri­kans­ke Tv-se­rie fra 1980-tal­let spil­te Li­sa Bo­net dat­te­ren De­ni­se?

7. Hva he­ter de to rype­ar­te­ne i Nor­ge?

8. Hva er en ”bar­kas­se”?

9. Hvil­ken skurk spil­te Heath Led­ger i Bat­man­fil­men ”The Dark Knight”?

10. Hva het po­lak­ken som på­stod at sola var sen­trum i uni­ver­set, og ikke jor­da?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.