Fle­re Start-spil­le­re små­ska­det før Mjøn­da­len-kam­pen

Faedrelandsvennen - - SPORT - HER­MAN FOLVIK

To av midt­bane­spil­ler­ne tren­te ikke tors­dag.

Både Es­pen Børuf­sen og Gud­mun­dur Kristjáns­son sto over tors­da­gens fot­balløkt på Sør Are­na.

Børuf­sen på­dro seg et lite over­tråkk mot Jerv i sist kamp, mens Kristjans­son har litt smer­ter i den ene leg­gen.

Hel­dig­vis for Start-sup­por­ter­ne har tre­ner Stei­nar Pedersen den­ne be­skje­den:

– De jus­te­res i tre­ning i dag (tors­dag) så reg­ner vi med at de er fullt til­ba­ke igjen fre­dag, sier Pedersen.

Søn­dag ven­ter Mjøn­da­len borte for Start. Bus­ke­rud-la­get lig­ger på en sjette­plass med 14 po­eng til nå, men har gått fem se­rie­kam­per uten sei­er.

Tro­lig er Børuf­sen og Kristjans­son kla­re til av­spark søn­dag.

El­lers nær­mer Las­se Si­gurdsen seg etter ska­den han fikk i førs­te se­rie­kamp mot Fred­rik­stad (2–2).

– Det går bra. Jeg er i gang med ball igjen, så det er ikke så len­ge igjen, sier Si­gurdsen og leg­ger til at han hå­per å være klar til kamp i lø­pet av et par uker.

– Las­se tre­ner med Start 2 for å få så mye fot­ball som mu­lig, så gjør han de fy­sis­ke tin­ge­ne i til­legg, leg­ger Pedersen til. Ver­re er det med Andreas Hol­lin­gen (vond rygg) og Da­ny N´gues­san (strekk i lå­ret)

– De and­re er litt len­ger unna. De og vi job­ber godt med å få dem inn i fot­ball­tre­ning så fort som mu­lig sam­ti­dig som vi gjør de rik­ti­ge tin­ge­ne, sier Pedersen.

Lars-jør­gen Salve­sen er som kjent ute hele se­son­gen etter kne­ska­den.

FOTO: NTB SCANPIX

Gud­mun­dur Kristjáns­son sto over fot­ball­tre­nin­gen tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.