– 1. di­vi­sjons­spil­ler tak­ket nei til Vi­pers

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Bak­spil­le­ren had­de fle­re til­bud, men tar nok en se­song i Skrim Kongs­berg.

Iføl­ge Laagen­dals­pos­ten skal Ing­vild K. Bak­ke­rud ha tak­ket nei til en rek­ke klub­ber, der­iblant Vi­pers.

– Det var en vans­ke­lig av­gjø­rel­se å ta, sier 21-årin­gen til avi­sen.

Klub­ber som Sola, By­åsen og Lar­vik skal også ha øns­ket å sik­re seg venstre­back­en.

– Klart det er hyg­ge­lig å være etter­trak­tet, sier Bak­ke­rud.

Hun har i ste­det valgt å for­len­ge kon­trak­ten med Skrim Kongs­berg, som end­te på tredje­plass i 1. di­vi­sjon for­ri­ge se­song.

Bak­ke­rud spil­te 17 kam­per og sco­ret 26 mål for klub­ben i 2016/2017. Hun er lille­søs­te­ren til Hen­ri­et­te K. Bak­ke­rud, som spil­te for Vi­pers fra 2012 til 2014.

Vi­pers er på spil­ler­jakt etter at Mar­ta To­mac røk kors­bån­det på tre­ning før den førs­te slutt­spill­fi­na­len mot Lar­vik.

– Vi må se hva som fin­nes på mar­ke­det. De fles­te spil­ler­ne har al­le­re­de sig­nert for nes­te se­song, noe som gjør det vans­ke­li­ge­re å sig­ne­re spil­le­re. Men vi sjek­ker opp via ka­na­le­ne våre, sa Vi­pers’ sports­sjef Pe­der Lang­feldt til Fædre­lands­ven­nen 22. mai.

Ken­neth Gab­ri­el­sens jen­ter be­gyn­ner opp­kjø­rin­gen mot nes­te se­song al­le­re­de tors­dag.

FOTO: LAAGEN­DALS­POS­TEN

Ing­vild K. Bak­ke­rud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.