Rande­sund­spil­le­re på fot­ballands­la­get og Stat­oil ta­lent­leir

Faedrelandsvennen - - SPORT - ØYSTEIN KONRADSEN, for Rande­sund IL

Mi­na So­fie Grøt­ter­ød Pedersen er tatt ut på J15-lands­la­get og Sa­ra Bog­s­trand Tøn­nes­sen er tatt ut til J14-trop­pen på Stat­oils ta­lent­leir.

Etter en­de­løs ven­ting på ut­ta­ket kom glad­mel­din­gen som har vært en drøm i man­ge år for dis­se jen­te­ne, nem­lig å få plass på lands­la­get for jen­ter 15 og på ta­lent­lei­ren for jen­ter 14. Å spil­le med flag­get på brys­tet er en stor pre­sta­sjon i Nor­ges klart størs­te jente­idrett, med over 120.000 spil­le­re. NFF har inn­kalt spil­ler­ne til Stat­oils ta­lent­leir jen­ter i Stav­an­ger 21.-25. juni.

Mi­na So­fie Grøt­ter­ød Pedersen var blant 60 ta­len­ter som nå er blitt til 20 spil­le­re som del­tar i 2002-års­kul­lets førs­te lands­lags­tropp. Sør­lan­det er re­pre­sen­tert med ytterligere to spil­le­re, Eli­se Vind­heim, Lyng­dal, og Ma­le­ne Haugen, Flos­ta.

Mi­na So­fie har vært svært ak­tiv in­nen svøm­ming, turn, hånd­ball og fot­ball. Hun slut­tet i fjor med hånd­ball og spil­ler nå kun fot­ball. Hun ble krets­mes­ter med gutte­la­get både i G13 og G14, spil­ler midt­stop­per på Rande­sunds svært unge dame­lag i 2. di­vi­sjon og tre­ner fast med gut­ter en økt i uka. Hun har spilt med gut­te­ne hele ti­den fram til i år da hun gikk over til dame­la­get.

Sa­ra Bog­s­trand Tøn­nes­sen er blant 42 jen­ter ut­tatt i 2003-klas­sen til Stat­oils ta­lent­sam­ling for de al­ler størs­te ta­len­te­ne i lan­det. Hun er svært ak­tiv med pia­no, turn, fot­ball og inn­til i fjor også hånd­ball. Hun er krets­mes­ter med G13.

FOTO: PRIVAT

Rande­sund-spil­ler­ne Mi­na So­fie Grøt­ter­ød Pedersen (15 år, t.v.) og Sa­ra Bog­s­trand Tøn­nes­sen (14).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.