Andreas Nor­dal ster­kest i spur­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - SVERRE LAR­SEN, for Be­drifts­idret­ten

Andreas Nor­dal var kjap­pest i ho­ved­fel­tet i ons­da­gens syk­kel­ka­ru­sell­ritt.

Det 6. rit­tet i Syk­kel­ka­ru­sel­len gikk med start fra Tvei­de In­du­stri­park. Rit­tet kal­les for Tvei­de­run­den. Trasé­en var: In­du­stri­par­ken – Tvei­de – Birke­land – Lil­le­sand­vei­en – In­du­stri­par­ken. Kort løy­pe var to run­der, mens lang løy­pe var fem run­der. Hver run­de er 7,6 km lang. Den kor­te løy­pa var der­for 15,2 km, mens den lan­ge var 38 km.

Andreas Nor­dal var best i spur­ten og kom først i mål. Han had­de sam­me sluttid som 17 and­re syk­lis­ter – 55,58 mi­nut­ter. Det til­sva­rer en gjen­nom­snitts­fart på 40,74 km/t.

– Jeg sat­set alt på Erik Tand- berg. Vi had­de en plan om at han skul­le gjø­re grov­job­ben. Alt klaf­fet og jeg kun­ne ryk­ke på bakke­top­pen, sier Andreas Nor­dal.

– Jeg holdt høy fart og fullt tem­po hele vei­en. I den sis­te run­da be­gyn­te jeg å spur­te på top­pen av bak­ken etter Birke­land. Jeg fikk ei luke, og jeg holdt den inn til mål. Christian Wulff lå i brudd i en pe­rio­de, men han ble tatt igjen på sis­te run­de, leg­ger Nor­dal til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.