Har du noen gang gått ba­na­nas på nett­han­de­len?

Faedrelandsvennen - - FREDAG - CONNIE BENTZRUD

Det har jeg. I vår fikk jeg lov til å ut­vi­de ve­ran­da­en med noen kvad­rat­me­ter. Der­med kom­mer drøm­men: Ven­ner og fa­mi­lie, det er som­mer, vi spi­ser krab­ber og koser oss. På den «sto­re», nye ve­ran­da­en. I fan­ta­si­en leg­ger jeg inn et par lene­sto­ler med puff. Så, en sen fre­dags­kveld er jeg hjem­me ale­ne med nett­han­de­len og to glass vin. Jeg byr tøft, og sto­le­ne blir mine. Men, så får jeg øye på «Day­bed». Ra­sen­de bil­lig, lok­ker vi­nen. Nå står mons­te­ret der. Et sant «pute­hel­ve­te» som i all sin run­de, bre­de prakt har for­trengt alle de for­nuf­ti­ge hage­møb­le­ne. Bort­sett fra to nye pute­kas­ser. Og krab­ber på «Day­bed»? Nep­pe. Men det blir sik­kert vel­dig ko­se­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.