Stort po­ten­si­al

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HIL­DE ERSTAD

Miss Ta­ti kom i mu­sikkNor­ges søke­lys da hun var med i P3 sin Urørt­fi­na­le i 2015. Si­den da har hun vært en ak­tiv live-ar­tist, men de­but­al­bu­met har latt ven­te på seg. Nå er den en­de­lig her og spørs­må­let er om hun kla­rer å inn­fri like godt på pla­te som hun gjør live.

Mu­sik­ken er en blan­ding av soul, hip­hop, pop, elek­tro og R&B. Det er mu­sikk som in­vi­te­rer til god stem­ning og dan­sing, men som også byr på noen mør­ke og si­der. Førs­te låt ut «Free» er blant sist­nevn­te med svuls­tig og mørk synth, ak­tivt tromme­spill og rap i dy­pe­re stemme­leie.

Danse­fo­ten kan man deri­mot ta fram på lå­ten «He­re To Stay» som er en av pla­tas ster­kes­te spor. Her har Miss Ta­ti lagt fra seg rap og til for­del for fen­gen­de me­lo­di­er.

«Fi­nal­ly, Ta­ti» er et va­riert al­bum som viser et stort po­ten­si­al, men den når ald­ri de sto­re høyde­punk­te­ne og øde­leg­ges av en skuf­fen­de av­slut­ning med den mal­plas­sert og ma­se­te lå­ten «This Love».

Miss Ta­ti kla­rer ikke helt å få den sam­me ener­gi­en som hun har på sine live-opp­tre­de­ner over­ført til pla­te. Lå­te­ne i seg selv er dess­ver­re ikke ster­ke nok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.