FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Vel­ferds­tek­no­lo­gi

● Tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger som bi­drar til en enk­le­re og tryg­ge­re hver­dag for men­nes­ker.

● Tek­no­lo­gi­en skal føre til økt egen­mest­ring, sam­funns­del­ta­kel­se og livs­kva­li­tet.

● Vel­ferds­tek­no­lo­gi skal bi­dra til at eld­re kan bo hjem­me len­ger, slik at det blant an­net kan spa­res res­sur­ser i form av pen­ger, an­sat­te og syke­hjems­plas­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.