Bil kjør­te gjen­nom gjer­de og inn i be­tong­mur

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE OG HEN­RIK IHME

Bi­len hang over mu­ren – fle­re me­ter over bak­ken neden­for.

Ag­der po­liti­dis­trikt fikk mel­ding om hen­del­sen fre­dag klok­ka 12.33.

Kun den ene bi­len var in­volvert – og ble fes­tet med en stropp for at den ikke skul­le fal­le ned i ha­gen neden­for. Iføl­ge po­li­ti­et had- de bi­len kjørt gjen­nom et gjer­de og knekt de­ler av en be­tong­mur.

To per­soner, en mann på 79 år og en kvin­ne på 77, ble kjørt til lege­vakt for sjekk.

Skade­om­fan­get er uav­klart.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Her end­te kjøre­tu­ren for pa­ret på 79 og 77 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.