Ven­ne­s­la­re­kla­me på NRK

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØN­NING ULEBERG

●● Råd­mann Svein Skis­land ber po­li­ti­ker­ne be­vil­ge 150.000 kro­ner slik at Ven­ne­sla vir­ke­lig får mar­kert seg når NRKS som­mer­tog skal stop­pe på Vike­land sta­sjon 12. au­gust. Da blir det folke­fest og di­rekte­sen­ding. En egen ar­ran­ge­ments­ko­mi­té job­ber al­le­re­de med hvor­dan Ven­ne­sla skal få mest mu­lig ut av Nrk-be­sø­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.