FAKTA

Faedrelandsvennen - - VITEN -

Ei­lert Sundt

● Ei­lert Lund Sundt ble født 8. au­gust 1817 og døde 13. juni 1875.

● Han reg­nes som grunn­leg­ge­ren av so­sio­lo­gi­en i Nor­ge.

● Av bø­ke­ne kan vi nev­ne: «Fante­el­ler Lands­try­ger­fol­ket i Nor­ge» (1850), «Sæ­de­lig­heds-til­stan­den i Nor­ge» (1857), «Om Ædrue­lig­hedsTil­stan­den i Nor­ge» (1859) og «Om Ren­lig­heds-stel­let i Nor­ge» (1869).

● I felt­ar­bei­det la han vekt på sam­ta­len, og han skrev le­ven­de og fol­ke­lig.

● Han ble gift med Ni­co­li­ne Con­ra­di­ne Han­sen i 1859.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.