BRYLLUPSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

Eva og Per H. Sø­ren­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med gull­bryl­lup! Vel­dig gla­de i dere og gle­der oss til fei­ring. Klem fra bar­na m/ fa­mi­lie

50 år

Eli og Odd­var Glid­je, Birke­land. Vi set­ter utro­lig stor pris på dere.man­ge klem­mer og gra­tu­la­sjo­ner fra barn, svi­ger­barn og barne­barn

Gun­hild Kris­ti­ne Gjøl­me, Mandal, døde 26. mai, 85 år gam­mel. Bi­set­tel­se fra Mandal ka­pell fre­dag 9. juni.

Bjørn Roy Jen­sen. Sand­vi­ka, døde 25. mai. Be­gra­vel­sen har fun­net sted i still­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.