Det­te skjer på fvn.no i hel­ga

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Følg Start i vik­tig borte­kamp

Søn­dag klok­ka 15 spil­ler Start borte mot Mjøndalen. Kam­pen kan du føl­ge på fvn.no mens du chat­ter med vår re­por­ter. Etter kam­pen blir det spil­ler­in­ter­vju­er.

Lan­dets størs­te svømme­stev­ne

I pinse­hel­ga ar­ran­ge­res lan­dets størs­te svømme­stev­ne, Aqua­ra­ma Open, i Kris­tian­sand. 700 svøm­me­re skal i ak­sjon, og re­por­ta­sjen kan du lese på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.