Nye E 39 Kristiansand-lyng­dal

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● 68 kilo­me­ter fire­felts mo­tor­vei med farts­gren­se 110 km/t fra Kristiansand vest (Fid­ja­ne) til Lyng­dal (bom­sta­sjo­nen på Kvi­nes­heia).

● Vil bli fi­nan­siert både med stat­li­ge mid­ler (63 pro­sent) og bom­pen­ger (37 pro­sent).

● Nye Vei­er AS leg­ger opp til ut­lys­ning av den førs­te en­tre­prise­kon­trak­ten i sep­tem­ber 2017, med an­leggs­start mai 2018. Førs­te del­åp­ning på strek­nin­gen vil skje i år 2021.

● Pro­sjek­tet er an­slått å kos­te 21,4 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.