Ran­di Øver­land stil­ler spørs­mål

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Men stif­tel­sen job­ber nå med å få un­der­vis­nings­opp­leg­get god­kjent slik at det kan inn­gå som en del av en vi­dere­gå­en­de ut­dan­ning.

– Da kan man ta det­te på sam­me måte som noen tar spe­sial­pro­gram­met IB (in­ter­na­tio­nal bac­ce­lu­rate) på KKG i Kristiansand. Det vil være en kre­ven­de ut­dan­ning som vil gi høy kom­pe­tan­se, sier Per Filip Som­mer­stedt, ad-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.