Våt uke i ven­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Vi går en våt uke i møte. Iføl­ge me­teoro­lo­ge­ne vil det bli fint igjen først til hel­ga.

– Ons­dag blir verst. Vi vur­de­rer å sen­de ut obs-var­sel, sier me­teoro­log John Smits ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Det vil star­te å reg­ne så smått al­le­re­de i kveld, og ta seg opp i lø­pet av nat­ten.

– Ons­dag mor­gen vil blir verst for de i Vest-agder, mens de i Aust-agder vil få mest regn ons­dag kveld, sier Smits vi­de­re.

Det for­ven­tes mer enn 40 milli­me­ter lø­pet av da­gen.

Tors­dag blir væ­ret noe bed­re. – Det er fort­satt ik­ke helt bra, men det vil reg­ne mind­re og bli fær­re sky­er tors­dag, sier Smits.

Og det grå væ­ret fort­set­ter fre­dag.

– Først på lør­dag ser det ut som sør­len­din­ger får litt sol. Lør­da­gen kan fak­tisk bli gans­ke grei.

– Søn­dag kom­mer det regn og sky­er igjen, sier Smits.

Me­teoro­lo­ge­ne har hel­ler ik­ke po­si­ti­ve ny­he­ter når det gjel­der var­men.

– Tirs­dag vil det hol­de seg gans­ke varmt, men fra ons­dag vil tem­pe­ra­tu­ren syn­ke både i Vest- og Aust-agder. Vin­den vil imid­ler­tid avta kom­men­de uke.

ARKIVFOTO

Det kan bli sendt ut obs-var­sel for ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.