Biljak­ten var raskt over

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Tre per­soner ble lem­pet ut av bi­len etter en kort bil­jakt i Søg­ne.

Bil­fø­re­ren i 40-åre­ne skul­le ald­ri sit­tet bak rat­tet.

– Man­nen ble kon­trol­lert, og det ble mis­tan­ke om kjø­ring i ru­set til­stand. Han had­de hel­ler ik­ke fø­rer­kort, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Sver­re Birke­land ved Agder po­liti­dis­trikt. På­gri­pel­sen skjed­de i 21.30-ti­den ved Vag­len nær Am­fe­nes i Søg­ne. Det var tre per­soner i bi­len, alle hjemme­hø­ren­de i dis­trik­tet. Iføl­ge et vit­ne ble den hvi­te BMW-EN nær­mest pres­set av po­li­ti­et til å svin­ge inn på par­ke­rings­plas­sen.

– Han sving­te inn på plas­sen i høy fart, de­ret­ter blok­ker­te de to po­liti­bi­le­ne ut­kjør­se­len. Po­liti­fol­ke­ne gikk til hver sin dør på bi­len og dro folk ut, sat­te på hånd­jern og sjek­ket lom­me­ne de­res, for­tel­ler Dav­nic Sol­berg til Fædre­lands­ven­nen.

19-årin­gen satt i en bil sam­men med ven­ner og ob­ser­ver­te på­gri­pel­sen.

– Bi­len ble stan­set etter re­la­tivt kort tid. Det er mu­lig man­nen kjør­te litt fort i ut­gangs­punk­tet, sier ope­ra­sjons­le­der Birke­land.

FOTO: DAV­NIC SOL­BERG

Tre per­soner ble lem­pet ut av bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.