Fem per­soner drept i for­ret­nings­bygg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fem per­soner er skutt og drept på en ar­beids­plass i Orlando i Flo­ri­da, opp­ly­ser po­li­ti­et. Gjer­nings­man­nen, som var an­satt der, skjøt de­ret­ter seg selv.

Fire per­soner ble skutt og drept på ar­beids­plas­sen, som lig­ger i et in­du­s­tri­om­rå­de i ut­kant­en av Orlando. En fem­te per­son ble brakt til syke­hus, men døde av ska­de­ne. Gjer­nings­man­nen skjøt og drep­te seg selv, opp­lys­te Orlando-po­li­ti­et på en presse­bri­fing man­dag for­mid­dag.

Mel­din­gen om sky­tin­gen kom klok­ken 8.03 man­dag mor­gen. To mi­nut­ter se­ne­re var po­li­ti­et på ste­det. Da var fire per­soner skutt og drept, skri­ver po­li­ti­et på Twit­ter. Det er in­gen til­knyt­ning til ter­ro­ris­me. Det ser ut til å ha vært en ar­beids­plass-re­la­tert hen­del­se, mel­der CNN med hen­vis­ning til den lo­ka­le fjern­syns­sta­sjo­nen WFTV.

Bil­der fra ste­det vis­te en rek­ke po­liti­folk sam­let på en par­ke­rings­plass ved flere la­ger­byg­nin­ger i et in­du­s­tri­om­rå­de i ut­kant­en av Orlando. Sky­tin­gen skjed­de ved en be­drift som pro­du­se­rer sol­tak og mar­ki­ser for blant an­net cam­ping­bi­ler.

SCANPIX FOTO: AP/NTB

Po­li­tet tok opp­stil­ling nær ste­der der sky­tin­gen skjed­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.