Søg­ne er digg

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN HAALAND

Jeg skry­ter av å være fra Søg­ne. Det er nem­lig her det svin­ger.

●● Det­te er byg­da hvor det vars­les, trues, sji­ka­ne­res og lat­ter­lig­gjø­res. Det er her det tis­kes, hvis­kes og «ik­ke mine ord igjen, men æ har hørt at - - -!»

Sånt er gøy og nam-nam. Ik­ke leg­ger man på seg av det hel­ler. Her gir vi blaf­fen i uten­riks­po­li­tikk og gjør som Do­nald Trump, le­ver for iso­la­sjo­nis­men (skitt i ver­den, leve Søg­ne!)

Det sti­ger et vo­lu­mi­nøst bønne­rop mot him­me­len, og det kan hø­res fra Try til Hel­le­vi­ga, fra Skarp­øya til So­lås: «Gud hjel­pe oss mot K-3, AMEN!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.