En bønn på tred­je pinse­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

Her­re! I pin­sen fei­rer vi hvor­dan du send­te din Ånd over di­sip­le­ne.

Nå ber vi:

Send din Ånd over oss og over hele din kir­ke på jor­den.

Kom som en sterk vind og blås liv i oss.

Kom som il­den og sett oss i brann.

Ta fryk­ten fra oss – fyll oss med fri­mo­dig­het.

Ta tvi­len fra oss – fyll våre hjer­ter med en glad tro på Je­sus.

Ta like­gyl­dig­he­ten fra oss – fyll oss med kjær­lig­het til alle men­nes­ker.

Når li­vet kre­ver mye av oss – fyll oss med din fred og din kraft.

Når vi er på vil­le vei­er – fyll oss med hel­lig uro så vi kan ven­de om til deg.

Når vi hø­rer or­det om nåde og til­gi­vel­se, la oss kjen­ne be­fri­el­sen i våre egne liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.