FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

75 år

Ka­ren Marie Orthe, Søg­ne. I dag, 6. juni, fyl­ler Ka­ren Marie Orthe 75 år. Du er all­tid hjelp­som og ønsker å gjø­re godt for alle rundt deg, ik­ke minst dine seks barne­barn. Mas­se hil­se­ner fra barn, svi­ger­barn og barne­barn.

11 år

Mar­cell Her­svik, Kristiansand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Mar­cell fra Søg­ne som blir "El­vis" i dag. Gode klem­mer og gra­tu­la­sjo­ner fra Mim­mi og Bes­teroy+ Bal­der

10 år

Em­ma Ari­an­sen, Lin­des­nes. Hipp hur­ra for den flot­te jen­ta vår som fyl­ler 10 år.vi syns du er ver­dens bes­te Em­ma! Du er full av liv, sprer gle­de og har et stort hjer­te for alle rundt.stor burs­dags­klem fra Au­gust, mam­ma og pap­pa

10 år

Au­gust Ari­an­sen, Lin­des­nes. En stor sa­lutt for vår livs­gla­de Au­gust som er 10 år! Du job­ber og fik­ser, og er all­tid til tje­nes­te! All­tid mye sprell og moro med deg! Gode burs­dags­klem­mer fra Em­ma, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.