Arendal på ned­rykk­s­plass

Faedrelandsvennen - - SPORT - JAN ERIK ALBRETSEN

Fire tap på seks hjemme­kam­per er fa­si­ten for Arendal hit­til i se­son­gen.

Søn­dag kveld end­te det med 1-2 hjem­me mot Troms­da­len. Fire tap på seks hjemme­kam­per er fa­si­ten for Arendal hit­til i se­son­gen. Kun mot Jerv (11) og Florø (2-0) har det blitt po­eng hjem­me på My­ra. De tre sis­te hjemme­kam­pe­ne har endt med ett mål rik­tig vei og hele åtte inn­slup­ne.

Arendal styr­te om­trent hele førs­te om­gang, uten å om­set­te sjan­ser til mål.

2. om­gan­gen star­tet som den førs­te. Arendal styr­te, men det var borte­la­get som tok le­del­sen etter en cor­ner etter 53 mi­nut­ter.troms­da­len tok mer over etter le­del­sen og Arendal fikk ik­ke satt noe or­dent­lig spill. Etter 70. mi­nut­ter kon­tret Troms­da­len inn 0-2 ved Hå­vard Lys­voll.

Først da våk­net Arendal til liv igjen. Re­du­se­rin­gen kom sent, men tids­nok til at det ble spen­ning i kam­pen. Ja­kob Ras­mus­sen satt inn et vel plas­sert fri­spark etter 87 mi­nut­ter, men Troms­da­len tryg­get inn le­del­sen til tross for mas­sivt press fra hjemme­la­get i slutt­mi­nut­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.