Fin­ner ik­ke rans­ut­byt­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EI­DE

Po­li­ti­et let­te i pinse­hel­ga et­ter rans­ut­byt­tet fra Lillesand spare­bank, men har ik­ke fun­net noe.

– Sik­te­de har ik­ke vil­let si hvor det er, sier lens­mann Kjetil Ny­gård i Lillesand.

Po­li­ti­et har job­bet ut fra at ra­ne­ren fikk med seg mel­lom 30.000 og 40.000 kro­ner da 20-årin­gen ra­net Lillesand spare­bank tors­dag etter­mid- dag. Han ble fre­dag va­re­tekts­fengs­let i fire uker.

Po­li­ti­et løs­lot fre­dag etter­mid­dag vit­net som ble på­gre­pet sam­ti­dig som ra­ne­ren tors­dag kveld.

– Så langt er det ik­ke av­dek­ket noe som in­di­ke­rer at ra­ne­ren sam­ar­bei­det med no­en, ver­ken i for­be­re­del­sen el­ler i gjen­nom­fø­rin­gen av ra­net, sier lens­man­nen.

– Men vi kom­mer til å av­høre fle­re per­soner, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.