Ut­styr for 700.000 stjå­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Natt til tirs­dag har uved­kom­men­de tatt seg inn på et an­leggs­om­rå­de mel­lom Ive­land og Ven­ne­sla. Ut­styr for rundt 700.000 kro­ner er stjå­let. – Vi er svært in­ter­es­ser­te om no­en har opp­lys­nin­ger knyt­tet til det­te. Ty­ve­ri­et skjedd på et an­leggs­om­rå­de i nær­he­ten av Vatne­strøm mel­lom klok­ka 21 man­dag og tirs­dag mor­gen, sier lens­mann John To­mas Hom­me. – 2 utv-er, som lig­ner på en atv, er stjå­let. I til­legg er blant an­net verk­tøy og sam­bands­ut­styr stjå­let, sier Hom­me til Fædre­lands­ven­nen. Hom­me tror utv-ene ble kjørt vekk fra ste­det. – De er vel­dig lett gjen­kjen­ne­li­ge, med sto­re lo­go­er på si­den, sier Hom­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.