Laste­bil og bil i tra­fikk­uhell på E 18

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EI­DE

In­gen per­soner skal ha kom­met til ska­de i sam­men­støt mel­lom en bil og en laste­bil tirs­dag etter­mid­dag.

Klok­ken 14.46 fikk po­li­ti­et mel­ding om et tra­fikk­uhell på E 18 ved Sør­lands­par­ken i øst­gå­en­de løp.

– Bil og laste­bil in­volvert. In­gen per­son­ska­de, opp­lys­te po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral som opp­lys­te at det var no­en tra­fi­ka­le ut­ford­rin­ger på ste­det.

Et vit­ne på ste­det sier til Fædre­lands­ven­nen at bi­len først har truf­fet vogn­to­get, der­et­ter auto­ver­net på venst­re side, for så å tref­fe vogn­to­get en gang til.

FOTO: 03811-TIPSER

En bil og et vogn­tog har kol­li­dert på E 18 ved Ti­menes­krys­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.