For­tje­nes­ten for­svant

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Brann­ve­se­net sluk­ket brann i en byg­ning på Tor­bjørns­bu. To per­soner kom seg selv uskadd ut av hu­set.

En mann ble an­meldt for bil­kjø­ring uten gyl­dig fø­rer­kort.

To per­soner ble på­gre­pet et­ter mis­tan­ke om inn­brudd. Po­li­ti­et un­der­sø­ker sa­ken vi­de­re.

FOTO: KOLL­STAD, REI­DAR

I lø­pet av hel­ga ble 30 strop­per som var fes­tet rundt det trans­port­kla­re tøm­me­ret stjå­let. Bil­det er tatt av Fædre­lands­ven­nen i for­bin­del­se med en re­por­ta­sje sist uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.