Bill Cos­by i ret­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Den­ne man­nen ut­nyt­tet sin makt og be­røm­mel­se, sa ak­tor da retts­sa­ken mot den over­g­reps­an­kla­ge­de tid­li­ge­re tv-stjer­nen Bill Cos­by be­gyn­te.

Over 50 kvin­ner har de sis­te åre­ne stått fram og an­kla­get Cos­by for over­grep som strek­ker seg til­ba­ke til 1960-tal­let, men det er kun én av an­kla­ge­ne som har ført til til­ta­le.

Man­dag be­gyn­te sa­ken hvor 79-årin­gen står til­talt for å ha for­gre­pet seg sek­su­elt på en kvin­ne i 2004. Kvin­nen, Andrea Con­stand, skal ha blitt do­pet ned før over­gre­pet an­gi­ve­lig skjed­de.

Den tid­li­ge­re tv-stjer­nes for­sva­re­re me­ner at hans kjen­dis­sta­tus og utenom­ek­te­ska­pe­li­ge sek­su­el­le for­hold har gjort ham sår­bar for fals­ke an­kla­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.