Pne po­li­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: SØREN ASTRUP FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/ POLITIKEN

lø­pet av tre må­ne­der har li­ke­vel ført til frust­ra­sjon i det bri­tis­ke sam­fun­net.

I kjøl­van­net av de se­nes­te ter­ror­an­gre­pe­ne har stats­mi­nis­ter There­sa May er­klært at «nok er nok», og til­føyd at det har vært en «alt­for stor toleranse over­for eks­tre­mis­me».

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Man­dag pa­trul­jer­te be­væp­ne­de po­liti­styr­ker om­rå­de­ne rundt Lon­don Brid­ge, som her ved Borough Mar­ket. Til van­lig er de fles­te bri­tis­ke po­liti­folk ik­ke be­væp­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.