3. PLASS

Faedrelandsvennen - - TEMA -

An­ne-lise Stan­ge­nes

Jeg var på Bio­foto-tur til Sen­ja i Troms i fe­bru­ar. Ma­gisk na­tur, mye vær og fan­tas­tisk lys. Bil­det er tatt fra Bergs­botn/ska­land. Helt yt­terst til høy­re ses Teist­nes­set og Inketin­den. Inn­over mot venst­re ses Tor­ten­ber­get som lig­ger i Bal­kes­vi­ka, med Grylle­fjord på bak­si­den og Hamn i Sen­ja rett inn fra hol­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.