Tar kaka.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - RICHARD NO­DE­LAND

Jeg tror det er man­ge av oss der ute: Mann­li­ge skap-na­po­le­on­kake-spi­se­re som els­ker den­ne lek­ker­he­ten av but­ter­deig med sto­re meng­der va­nilje­krem, pis­ket krem og me­lis på top­pen. Som mann i midt­en av 30-åra er det nær­mest for­bun­det med so­si­al skam å gå inn på et ba­ke­ri for å be­stil­le et styk­ke av den­ne vel­sma­ken­de her­lig­he­ten, som av en el­ler an­nen grunn vir­ker å være for­be­holdt eld­re da­mer med hang til lan­ge kafé­be­søk. Selv har jeg inn­ført min egen lil­le fre­dags­tra­di­sjon der jeg kjø­per Na­po­le­ons­kake til lun­sjen – til syr­li­ge kom­men­ta­rer fra minst én kol­le­ga hver bi­di­ge gang. Der­for gjor­de det så godt å se at en Krf-vara­ord­fø­rer i en av Nor­ges fem størs­te byer ny­lig slo et slag for na­po­le­ons­kaka på Face­bo­ok. Vi er fle­re der ute. Og vi står ster­ke­re sam­men! Ha en fin dag – gjer­ne med Na­po­le­ons­kake.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.