Av­gjø­res i Stor­tin­get

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Sam­men­slå­ing av kom­mu­ner og fyl­ker av­gjø­res i Stor­tin­get i dag. Det knyt­ter seg spen­ning til om sam­ar­beids­par­ti­enes av­ta­le ry­ker. Følg med på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.