Met­te-ma­rit på vei fra hjem til hjem

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For fjer­de gang har kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit satt seg på to­get for å tøf­fe rundt i Nor­ge med bø­ker. Fer­den går fra As­ker til barn­doms­byen Kris­tian­sand.

– Jeg gle­der meg. Spe­si­elt si­den det er på vei hjem fra hjem, sa Met­te-ma­rit da hun ons­dag an­kom As­ker bi­blio­tek før av­rei­sen fra As­ker sta­sjon.

Hun sy­nes tida har gått raskt og pe­ker på at hun al­le­re­de har bodd i As­ker i 16 år.

På bi­blio­te­ket ble kron­prin­ses­sen møtt av fyl­kes­mann Val­gerd Svar­stad Haug­land, ord­fø­rer Le­ne Con­ra­di og po­liti­sta­sjons­sjef Stein Olav Br­ed­li. Bi­blio­tek­sjef Si­ri Tide­mann-an­der­sen øns­ket vel­kom­men til bi­blio­te­ket, der for­fat­ter Al­fred Fidje­støl holdt fore­drag om for­fat­ter­ne i den inn­fly­tel­ses­rike As­ker­kret­sen, blant dem Hul­da og Ar­ne Gar­borg.

Fer­den gikk der­et­ter vi­de­re til Bø, før da­gen ble av­run­det med et stopp i Gjer­stad.

I dag skal kron­prin­ses­sens lit­te­ra­turtog til Tvede­strand, før bok­fer­den av­slut­tes i Ven­ne­sla og Kris­tian­sand fre­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

Kron­prin­ses­se Met­teMa­rit un­der pro­gram­met i Bø i for­bin­del­se med Lit­te­ra­turto­get 2017 som star­tet i As­ker og av­slut­tes i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.