Vars­ler jord­skred­fare i nord

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

God­væ­ret som nå slår inn over Nord-nor­ge øker fa­ren for sør­pe­skred i nes­ten hele lands­de­len.

Den sto­re snø­smel­tin­gen har ført til at Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE) har sendt ut var­sel om sør­pe- og flom­skred­fare fra Helge­land i sør til Øst-finn­mark i nord.

Her ad­va­res det mot sør­pe­skred i om­rå­der med mer enn 50 centi­me­ter snø.

– Sør­pe­skred kan lø­ses ut i sla­ke hel­lin­ger der vann sam­les opp. Skre­de­ne ka­na­li­se­res ofte ned for­senk­nin­ger og bekke­løp og kan da ut­vik­le seg til flom­skred. Brat­te skrå­nin­ger, samt bek­ker og elve­løp er spe­si­elt ut­satt, he­ter det i var­se­let som har får akt­som­hets­nivå gult.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.