Trump ut­pe­ker ny Fbi-sjef

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pre­si­dent Do­nald Trump ønsker seg Chris­top­her Wray som ny Fbi-sjef. Wray er tid­li­ge­re by­rå­krat og ad­vo­kat for New Jer­seys gu­ver­nør Chris Chris­tie.

Trump opp­lys­te hvem han no­mi­ne­rer til stil­lin­gen som Fbi-sjef på Twit­ter ons­dag.

Wa­ry le­det en av­de­ling i det ame­ri­kans­ke jus­tis­de­par­te­men­tet fra 2003 til 2005. Se­ne­re har han job­bet med si­vi­le søks­mål i ad­vo­kat­fir­ma­et King & Spal­ding i Washington og At­lan­ta.

Den for­ri­ge Fbi-sje­fen, Ja­mes Co­mey, fikk spar­ken av Trump i for­ri­ge må­ned.

Opp­si­gel­sen skjed­de sam­ti­dig som FBI var i full gang med en grans­king av mu­li­ge for­bin­del­ser mel­lom Russ­land og Trumps med­ar­bei­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.