FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Svein Stø­le

● Opp­rin­ne­lig fra Mandal.

● Hoved­ei­er i det nors­ke fi­nan­sie­rings­kon­ser­net Pa­re­to Grup­pen, som er en in­ves­te­rings­bank med 600 an­sat­te og egen­ka­pi­tal på 6,4 mil­li­ar­der kroner.

● Sve­le AS er et in­ves­te­rings­sel­skap som ble stif­tet i 1995 og er hel­eid av Stø­le. Sel­ska­pet har en egen­ka­pi­tal på 294 mil­lio­ner kroner.

● Stø­le had­de i 2015 en for­mue på 7,1 mil­li­ar­der. Det fø­rer han opp på fjerde­plass på for­muetop­pen i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.