Musk vil fjer­ne bil­kø­ene

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Man­nen bak Te­s­la og Spacex, Elon Musk, har en plan for hvor­dan bil­kø­ene i de sto­re by­ene kan fjer­nes, skri­ver nrk.no. Han har star­tet et nytt sel­skap, The Bo­ring Com­pany, og det er tun­ne­ler det drei­er seg om. «Bo­ring, it’s what we do» er slag­or­det til det nye sel­ska­pet. Elon Musk ønsker å vise at det går an å byg­ge tun­ne­ler for­te­re og bil­li­ge­re enn i dag. Sel­ska­pet, The Bo­ring Com­pany har al­le­re­de in­ves­tert i ut­styr, og er i ferd med å an­set­te fle­re folk. Elon Musk me­ner de bur­de være mu­lig å byg­ge tun­ne­ler for un­der tiende­del av da­gens pris og minst ti gan­ger ras­ke­re.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Bil­li­ge­re tun­ne­ler som blir byg­get ras­ke­re er Elon Musk løs­ning på å få bort bil­kø­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.