Klart for tred­je ge­ne­ra­sjon X-trail

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Nis­san X-trail ble mest solg­te suv i ver­den i fjor med et salg på 766.000 bi­ler. Også i Nor­ge har XTrail vært en svært po­pu­lær mo­dell. Førs­te ut­ga­ve kom i 2000, nå er det klart for en opp­gra­dert tred­je ge­ne­ra­sjon av bi­len, skri­ver nett­ste­det broom.no. Iføl­ge nett­ste­det er end­rin­ge­ne gans­ke for­sik­ti­ge når det gjel­der det yt­re. Fron­ten skal være mer mar­kert og tøf­fe­re, det gjel­der både lyk­te­de­sig­net og gril­len. Nis­san lo­ver el­lers fi­ne­re ma­te­ria­ler og mye mer tek­no­lo­gi i bi­len som nå også blir å få som sju­se­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.