Døds­fall

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Odd Am­bjørn Jen­sen, Aren­dal, døde 2. juni. Bi­set­tes i Aren­dal ka­pell tors­dag 8. juni.

Åse Sjø­ling­stad, Mandal, døde

2. juni, 92 år gam­mel. Be­gra­ves fra Mandal ka­pell fre­dag

9. juni.

Ar­nold Va­land, Mandal syke­hjem, døde 4. juni, 83 år gam­mel. Be­gra­ves fra Mandal ka­pell ons­dag 14. juni.

Emi­lie Ni­el­sen, Ny­sko­gen bo-og om­sorgs­sen­ter, døde 4. juni. Bi­set­tel­se i Aren­dal ka­pell tors­dag 15. juni.

Gud­mund Os­berg, Mandal syke­hjem, døde 3. juni. Av­døde øns­ket se­re­mo­ni i still­het.

Mat­heo Pet­ter­sen, Riks­hos­pi­ta­let/lyng­dal, døde 3. juni. Be­gra­vel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Ernst Fred­rik Nil­sen, Kvi­nes­dal, døde 29. mai. Be­gra­vel­sen har fun­net sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.