10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. juni 2007

●● Per Ul­strup (78) er lei av å se strand­so­nen bli bygd ned. Nå gir han bort sin sju de­kar sto­re strand­ei­en­dom i Vågs­bygd til by­ens be­folk­ning. – Jeg ser r at det etter hvert er blitt helt umu­lig foror folk i Vågs­bygd å kom­me seg ned til stra­nan­den. Jeg er glad i den­ne byg­da, og syn­tes s det var synd at alle ste­der langs sjø­en er opp­tatt, ptatt, sier Ul­strup. Si­den 1930 har han bodd i vil­la­en i Jak­todd­vei­en ved Aug­lands­buk­ta. Nå bor han der sam­men med sin An­ne Ca­thri­ne ine Han­steen. – Vi har in­gen til å over­ta, og jeg er ikke in­ter­es­sert i at det blir bygd ut. Jeg vil be­va­re det mest mu­lig som det er, der­for gir jeg det bort, sier Per Ul­strup, som har av­vist tomte­kjø­pe­re­pe­re ved fle­re an­led­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.