Halv­fullt få da­ger før La­ger­bäcks hjem­me­de­but

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Det var solgt 13.000 bil­let­ter tre da­ger før Nor­ges lands­kamp mot Tsjek­kia på Ul­le­vaal. sta­dion.

Lør­dag kveld hjem­me­de­bu­te­rer Lars La­ger­bäck som norsk lands­lags­sjef. Opp­gjø­ret mot tsjek­ker­ne er en del av VMkva­li­fi­se­rin­gen, men Nor­ges slutt­spill­sjan­ser er i prak­sis borte.

Det var nes­ten ut­solgt da Tysk­land kom på Ul­le­vaal-be­søk i sep­tem­ber i fjor. Da var til­skuer­tal­let på 26.793.

– Vi skul­le gjer­ne hatt fullt hus, men vi er gla­de for alle som vil kom­me og se Lars La­ger­bäcks hjem­me­de­but. Det blir spen­nen­de å se hva la­get hans kan få til, sier bil­lett­an­svar­lig Me­rete Prest­kvern i Nor­ges Fot­ball­for­bund.

Hun opp­ly­ser at det fore­lø­pig er solgt 10.000 bil­let­ter til tirs­da­gens pri­vat­lands­kamp mot Sve­ri­ge. Prest­kvern po­eng­te­rer at bil­lett­sal­get er størst de siste da­ge­ne før kamp.

Vær­pro­gno­se­ne vi­ser at det blir opp­holds­vær lør­dag kveld, mens det skal bli sol når svens­ke­ne gjes­ter Ul­le­vaal sta­dion tre da­ger se­ne­re.

FOTO: NTB SCANPIX

Lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck og Ohi Ant­ho­ny Omoi­juanfo un­der tre­ning på Årå­sen sta­dion i går før Vm-kva­li­fi­se­rings­kam­pen mot Tsjek­kia lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.