Det­te med al­der.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - TOR­BJØRN WITZØE

Det skjed­de på natt­bus­sen. Spørs­må­let fra sjå­fø­ren fikk meg en kort stund til å føle meg ung igjen. Jeg kun­ne ikke tro det jeg hør­te – om jeg skul­le ha vok­sen­bil­lett? Kun­ne det være min nye hår­sveis el­ler ung­dom­me­li­ge skjor­te som var år­sa­ken? Så jeg vir­ke­lig ut som jeg var i ten­åre­ne? Men så gikk den gru­som­me sann­he­ten opp for meg – sjå­fø­ren lur­te nok på om jeg skul­le ha hon­nør­bil­lett. Jeg er fullt klar over at det har kom­met noen grå hår på mitt 50 år gam­le hode, men det får da være måte på frekk­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.