Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Lit­te­ra­turto­get

● I dag kom­mer kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit med Lit­te­ra­turto­get til Ven­ne­sla og Kris­tian­sand. Du kan føl­ge hen­nes lit­te­rære hjem­komst live fra kl. 12.00 til 16.00.

Svar­te Per på dø­ra

● Den­ne vi­deo­en må du bare se. Sjekk hva som lå uten­for inn­gangs­døra til fa­mi­li­en Strøm på Fa­ger­holt i Kris­tian­sand da de åp­net hus­døra ons­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.