Sten­ger tun­nel­løp på E 18 i hel­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Den­ne hel­gen blir det kun ett tun­nel­løp i Od­der­nes- og Bane­hei­tun­ne­len i Kris­tian­sand.

Lør­dag 10. juni klok­ka 20 vil vei­ve­se­net sten­ge vest­gå­en­de tun­nel­løp i Od­der­nes- og Bane­hei­tun­ne­len. Tun­nel­lø­pet åp­ner igjen først man­dag mor­gen 12. juni kl. 06.00.

– Det må gjø­res en jobb som tar mye mer tid enn de åtte ti­me­ne tun­ne­len van­lig­vis er stengt. Vi har valgt å gjø­re det­te i hel­gen, da tra­fik­ken er mind­re enn el­lers i uka, sier Lars Hel­ge Rasch, kom- mu­ni­ka­sjons­sjef i Re­gion sør.

Ar­bei­det med å opp­gra­de­re Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len star­tet al­le­re­de i mars, og skal pågå helt fram til som­mer­en 2018.

Si­den mars har ar­bei­det på­gått i vest­gå­en­de løp i beg­ge tun­ne­ler mel­lom klok­ka 220 og 06. Da sten­ges hele tun­nel­lø­pet, og all tra­fikk le­des gjen­nom øst­gå­en­de løp.

ARKIVFOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Lør­dag 10. juni kl. 20 sten­ger vest­gå­en­de tun­nel­løp i Od­der­nes- og Bane­hei­tun­ne­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.