Bil hav­net på ta­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

En ung mann ble sendt til syke­hus etter en tra­fikk­ulyk­ke i Ryke­ne­vei­en ons­dag kveld.

Ulyk­ken skjed­de i nær­he­ten av Vren­gen. Po­li­ti­et ble vars­let klok­ka 21.49, og kort tid etter­på an­kom am­bu­lan­sen, som tok med seg sjå­fø­ren av ulyk­kes­bi­len til syke­hus.

Sørlandet syke­hus meld­te se­ne­re at man­nen var mot­tatt ved akutt­mot­ta­ket i Arendal med let­te­re ska­der.

– Man­nen var ale­ne i bi­len. Han had­de smer­ter i en arm og et kne, men det ser ikke ut som det er al­vor­li­ge ska­der, sier ope­ra­sjons­le­der Sver­re Birke­land i Ag­der po­liti­dis­trikt.

År­sa­ken til ulyk­ken er fore­lø­pig ukjent.

– Det har vært kraf­tig regn­vær på ste­det, sier Birke­land.

Vei­en var stengt i beg­ge ret­nin­ger i på­ven­te av bil­ber­ging.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Bi­len snur­ret rundt og ble lig­gen­de på ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.