Be­søk­te bok­byen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Lit­te­ra­turto­get ble stå­en­de igjen i Ve­gårs­hei, mens kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit reis­te for å be­sø­ke bok­byen Tvedestrand.

Kron­prin­ses­sen bruk­te be­sø­ket i sør­lands­byen tors­dag etter­mid­dag til å vand­re i ga­te­ne og snak­ke med folk. Hun fikk også ser­vert mun­ker og hylle­bær­saft. En rek­ke små og sto­re, unge og gam­le, had­de møtt opp i Hoved­gata. Met­te-ma­rit er ute på en tre da­ger lang rei­se med det så­kal­te Lit­te­ra­turto­get 2017. To­get star­tet i As­ker ons­dag og skal ha sis­te stopp i kron­prin­ses­sens føde­by, Kris­tian­sand. Til nå har det al­le­re­de vært inn­om Bø i Tele­mark og Gjer­stad. Tu­ren går også inn­om Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.